1 dag siden

coboboblog

NATUREN ER STÆRKEST!
Denne søndag kan du møde billedkunstner og grafiker HANNE RAVN HERMANSEN - en eksperimenterende, selvfornyende kunstner, som dog har et – i hvert fald for tiden – meget genkendeligt udtryk i sin grafik.
FORDYBELSE er et ord, der går igen i interviewet med hende og jeg fornemmer at her er et menneske, der virkelig kan fordybe sig, være i sit eget selskab og blive helt opslugt af sit kunstneriske arbejde. Og også en kunstner, som ikke før har sat så mange ord på sit virke, endsige gjort megen væsen af sig. Så det er da på tide at høre hvad hun har at fortælle!

Jeg besøgte hende i hendes værksted en meget varm dag sidst i august og startede med at spørge hende om hendes

BAGGRUND:
Hanne Ravn Hermansen (57) er uddannet fra Danmarks Designskole, tegner- og grafikerlinjen, og har sidenhen suppleret med flere grafiske kurser i ind- og udland.
Hun har undervist mange steder, bl.a. også på Nuuk kunstskole , lavet udsmykninger, installationer og mange andre projekter.
Hun er ansat på Statens Museum for Kunst hvor hun laver formidling for børn og voksne samt har et voksen-billedskolehold. Hun kan rigtig godt lide formidling af forskellige kunstneriske teknikker. Derfor brænder hun også for, sammen med en del af teamet fra museet, jævnligt at tage til udrejsecenter Sjælsmark og afholde kunstværksted for både børn og voksne. Det giver mange berigende – og også tankevækkende - oplevelser.

Hun siger: ”Når man ikke blev noget hvor man kan redde verden, kan man give sin glæde ved farver, kunst og fordybelse videre på den måde, man nu kan.”

Desuden er Hanne formand for Danske Grafikere. Også her vil hun gerne formidle alle de muligheder der er indenfor grafik. Det kunstneriske håndværk synes hun er superspændende og hun vil gerne ”larme” lidt mere omkring, at grafik er både alsidigt og moderne og har rigtig mange forskellige teknikker og udtryksformer at byde på.
Der er stor aldersforskel i Danske Grafikere, og medlemmerne har vidt forskellig baggrund, hvilket hun sætter stor pris på. Og så kan hun også godt lide at der skabes noget, der er til at betale for folk, idet grafik typisk trykkes i flere eksemplarer og derved er billigere end unikamaleri.

Et stort ønske i forbindelse med formandsjobbet er bedre og større lokaler så foreningen kunne få trykmuligheder og større udstillingsrum.

Hvis man i dag ønsker at arbejde kunstnerisk med det grafiske håndværk, er hendes bedste bud at søge ind på et af kunstakademierne eller tage kurser på kunstskoler og højskoler i ind- og udland.

GRAFIKKEN
Da jeg besøgte Hanne Ravn Hermansen, startede hun med at vise mig hvordan hun skaber sine trætryk. I sin trykteknik sammensætter hun ofte træplader og komponerer dem, så de passer sammen i nye motiver. Enten som en spejling eller som mosaikker i en større komposition, der smelter sammen til ét udtryk. Men hun laver også tryk af blot én udskåren plade, hvor det er de forskellige farver, der udgør billedfladens substans. Det kaldes hhv. flerfarvetryk eller reduktionsteknik og kan bruges i både træ- og linoleumstryk. Hun arbejder stort set altid med højtryk, og trykker også på lærred eller træ.

Udskårne træsnit trykkes også på store træplader, så hun får negativet og en spejling af motivet, og dermed opstår der nye rum og former, som hun ikke har forudset eller planlagt. Denne uforudsigelige proces kan hun godt lide, ligesom splinter i træsnittet giver uventede virkninger i trykprocessen.

Hun tager ofte udgangspunkt i Japanske farvetræsnitsblandinger, fortæller hun og viser mig en japansk træsnitbog om farver , som holder hende i ave, så hun ikke bruger for mange farver og som også får hende til at eksperimentere med nye farver. Hun arbejder med oliebaseret trykfarve, som laver tydelige laseringer og efterlader både douche og stærke farver. I de enkelte tryk forfølger hun forskellige spor. Hvor uhyggelig en stemning vil hun f.eks. have frem? Via farverne skaber hun stemningen…

Hanne Ravn Hermansen kan rigtig godt lide at tegne, og ser dét, at skære motiv og farvelægge trykket næsten som at male et maleri, hvilket hun også gør af og til. Hun er vel egentlig en maler, der lige i øjeblikket laver grafik, ler hun. Det handler meget om hvilket medie der passer til hvad, og hvad hun lige nu er optaget af.
Hun tegner motivet enten direkte på træet eller via gammeldags kalkerpapir. Og så går hun i gang med at skære. Her viser hun mig sine træsnitsknive, som hun næsten altid står op og bruger i arbejdsprocessen. Hun bruger forskellige hårdhedsgrader indenfor træ, og man skal passe på, for knivene er skarpe! Hånd bag kniv!

Kort efter interviewet skulle Hanne på en uges ophold på Statens Værksteder for Kunst hvor hun ønskede at genopfriske sin litografiske kunnen.

HVAD ER HUN OPTAGET AF I SIN KUNST?
Her svarer Hanne uden tøven: Hvad mennesker gør ved naturen og hvad naturen gør ved os – altså forholdet mellem natur og kultur. Det er hendes altoverskyggende emne.
Hun undersøger naturen i sit værk, f.eks. hvordan vi efterlader ting i naturen, som naturen så tager over på, hvorefter det bliver til noget andet, som i Abandoned Places.
Grene og rødder kan forvandle asfalt – der hvor vi i første omgang har taget over, tager naturen over den anden vej. Det er spændende at naturen har ligeså mange kræfter som os mennesker. Eller rettere: Naturen er stærkest, når det kommer til stykket.
Det handler om forfald, hvor der vokser noget nyt op. Den vekselvirkning er interessant. Vand har også mange kræfter – vand er faktisk dét, der har en større kraft end alt andet. Hendes huse står i vand, måske som et symbol på en vild underbevidsthed, hvor jeg ‘et og kulturen altid vil være svagere end det vilde vand nedenunder.

Hvem holder hun med? Natur eller kultur? Det ved hun ikke rigtig, men hun tror på naturen. At den er stærkere end vi går og tror – den forandrer sig, måske til noget, vi ikke kan lide, og måske ødelægger vi den i sin nuværende form, men den skal nok klare sig.

SERIER
Hanne arbejder ofte i serier – det ligger nok også i hendes ønske om fordybelse.
Oversvømmede skove, væltede tårne, brakvand, sump, råd og forladte huse udgør inspirationen for hendes farverige træsnitsmotiver.

BACKWATER (som betyder sump/afkrog) er en af hendes nyeste serier. Her arbejder hun med elementer, der optræder i skoven, som man ikke forestiller sig, er der, men som er efterladt. Hun er både draget af dette og finder det mystisk. Det dufter fascinerende af skov og urtid, mens naturen så at sige æder eller forvandler vores efterladenskaber.
Symbolikken kan være: ”Du ved aldrig hvor dyb sumpen er” – du kan synke dybt. Med trapper og tårne kan du få overblik og måske undgå snæversyn eller at falde i sumpen – vekselvirkningen mellem sump og tårn er interessant.

LONELY HOUSES serien behandler nogle af de samme temaer, nemlig forladte huse og hvordan naturen spiller sammen med dem, når vi mennesker er gået vores vej.
Miljøet optager hende, uden at hun ønsker at være decideret klimakunstner. Hun har en stor interesse i og omsorg for naturen og skildrer den næsten altid i sin kunst.

AFSLUTNINGSVIST siger Hanne:
Jeg vil gerne skabe nogle verdener med oplevelser man selv kan lave sine egne historier om. Og hendes verdener ER dragende og opfordrer helt sikkert til at gå på opdagelse, ja man kan næsten dufte hendes sumpe og fornemme skovens krat.

Hun SER verden på den måde hendes kunst ser ud på: I lag. De visuelle rum i trykkene ligger oveni hinanden og virkeligheden ligger i lag ovenpå hinanden. Som om flere verdener eksisterer samtidig. Denne effekt ses dels i farvelagene og motivets overlap, dels i den lidt flimrende uro, dette skaber. I Hanne Ravn Hermansens værker oplever jeg en vibrerende virkelighed, der ligger lige nabo til hobbitland og sydstaternes sumpområder, hvor alt kan ligge på lur.

Du har mulighed for at besøge hendes værksted i Atelier Aldersrogade – Aldersrogade 6F + 6G, 2. sal på Østerbro til atelierets fælles ÅBENT HUS-arrangement fredag den 1/11 kl. 16-19. Her vil man også kunne se en særskilt grafikudstilling med atelierets grafikere.

Hanne Ravn Hermansen er repræsenteret af galleri Christoffer Egelund og Format Artspace i København.
Følg hende på instagram: hanne_ravn_hermansen & www.kromosom.dk
... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Tak Connie for en fin artikel om mit arbejde og min grafik , jeg tror også du lærte en del nyt om grafik og godt med alle billederne.

Første møde med Hanne Ravn Hermansens grafik var på Gammelgaard Kunst og Kulturcenter i Herlev, hvor hun gjorde stærkt indtryk - og afsatte stempler hos store og små :-) Portrættet her fortjener flere læsere - det er delt på Kunstavisens fb-side ;-)

Sikken en fin og interessant uddybning af Hannes kunstneriske univers😀👍

Meget inspirerende!

3 dage siden

coboboblog

ELSKET AF PICASSO – OG AT ELSKE PICASSO
For mig personligt er der ingen over Pablo Picasso. I min optik er han den største af alle de store, og jeg har altid beundret hans ekstraordinære skaberkraft, modernitet og fandenivoldskhed.
Derfor er det selvfølgelig bare afsted, når Arken kalder til preview på den nye store udstilling: Elsket af Picasso – kærlighedens magt, en særudstilling med en perlerække af Pablo Picassos bedste værker. Udstillingen er skabt i et enestående samarbejde med Musée national Picasso-Paris og zoomer ind på den passionerede fortælling om Picasso og hans stærke modeller.
Selv om – viser det sig – kun ganske få malerier faktisk er skabt ud fra en model. Det er Picassos myte om ham selv og modellen, vi tror på, men faktisk malede han stort set altid ud fra hukommelsen og kun 3 kvinder har i realiteten siddet model for ham.

På gårsdagens preview fortalte museumsinspektør Naja Rasmussen om den valgte vinkel: De kvindelige modeller, kvindekroppen, skuelysten og begæret. Og der sættes fokus på kvindernes betydning for Picassos vilde stilbrud. Udstillingen præsenterer i alt 51 værker indenfor maleri, skulptur, tegning og grafik – heriblandt talrige mesterværker fra det franske Picasso museum.

Livet og kunsten tematiseres – bygget op omkring de betydende kvinder i Picassos liv. Han er en af de mest betydningsfulde og anerkendte kunstnere i den moderne vestlige kunsthistorie. Han er berømt for sin evne til at forny sig og berygtet for sit kompromisløse – og i nogens øjne promiskuøse – liv. Hans lidenskabelige temperament påvirkede både hans kunstneriske praksis og hans til tider turbulente tilværelse.

Picassos kunst er ofte politisk og skabt som en respons på sin samtid. Men den er også privat. I juni 1932, et af hans mest produktive år, sagde han selv: ”Det arbejde, man skaber, er ligesom at skrive dagbog”. Udstillingen giver et unikt indblik i, hvordan Picassos venner, familie, koner og kærester udfordrede og inspirerede hans kunstneriske udvikling. For hver ny model ændrer værkernes visuelle stil sig, og Picassos kære er en konstant inspirationskilde.
Picasso skildrer begærets og blikkets kompleksitet som stærke drivkræfter, når han maler forholdet mellem kunstneren og modellen. Picasso sætter lysten til at se – og blive set – i scene.

Efter rundvisningen talte jeg med Naja Rasmussen om den valgte vinkel. Om at jeg ikke er helt sikker på at hendes fremlæggelse af kvinderne i Picassos liv som stærke og veluddannede harmonerer med min egen opfattelse. Jeg er helt enig i at Arkens nye vinkel på mesteren er superspændende og tiltrængt – men jeg tror nu nok at jeg stadig i en eller anden grad ser i hvert fald nogle af hans kvinder som ofre. Selv om de også fremstilles med seksuel egenlyst og styrke. For havde de det? Kunne de i den tids kønsrollefangenskab med børn i kølvandet på lysten være ligeværdige partnere? I hvert fald blev Dora Maar et offer – hun endte som et nervevrag og var måske i udgangspunktet den stærkeste af dem alle.

Men Naja Rasmussen vil gerne have os ud af det énsidige blik på Picasso og kvinderne. Og det gør hun med bravur. Det er en vældig spændende og flot orkestreret udstilling – så hun får det sidste ord her: ” Vi forlader det kunsthistoriske ekkokammer, hvor Picasso hyldes som et uafhængigt, mægtigt, kunstnerisk geni, der efterlod en stribe af kvindelige ofre i kølvandet. Sandheden var, at kvinderne alle var stærke individer i deres egen ret, og ikke på grund af Picasso. Det var blot en del af deres liv, at de i en periode elskede og påvirkede mennesket og kunstneren Picasso. Vi forlader derfor også ekkokammeret med en frigørelse af kvinderne fra billedets magt.”

Kvinderne ER ikke deres portrætter, og ej heller historien om dem. Portrætterne er i bund og grund af Picasso selv.

I dette opslag fokuserer jeg på de 5 betydende kvinder i Picassos liv som direkte udmøntede sig i værker. I et senere opslag kan du se flere eksempler fra udstillingen.

I udstillingskataloget (som jeg kun har nået at skimme i skrivende stund) er der en interessant artikel af Naja Rasmussen og 4 andre bidragydere.

FANTASTISK UDSTILLING

Udstillingen kan ses til 23/2 2020 og åbner i dag.
... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Glæder mig til at se den største af de store kunstners portrætter - Picassos sider af sig selv👏🏻

5 dage siden

coboboblog

Jeg er stolt! Stolt af min by, Roskilde, som igår indviede et kæmpe murmaleri af kunstneren Mie Mørkeberg. Hun har knoklet i månedsvis i vores gågade og nu er det der: Maleriet, som ligger mellem Algade og kulturstrøget ned til det gamle kloster.
Klosteret og urtedyrkningen her, samt andre elementer fra Roskildes historie er indlejret i maleriet - så Mørkebergs arbejde afspejler netop vores by og dens kultur.
Superflot værk - og helt i tråd med kunstnerens nuværende maleriske udtryk.
Der var bl.a. taler af kunstforeningens formand Jes Nysten og vores borgmester Tomas Breddam.
Tillykke til Roskilde og Mie Mørkeberg for fuldendt arbejde!
... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Nu blir jeg da nødt til at tage en tur til Roskilde(-;

Hvor er I heldige i Roskilde🙏🏻

Imponerende, smukt, flot, tillykke 🙏

Hvor er det mega flot 👍😀⭐️

Ja nyder det dagligt på ‘ruten’ 🚴‍♀️😍

FLOT !!! 👍

Superflot 👌

Det ser virklig godt ud

Kunst måske pænt nej .

+ Vis flere kommentarer

6 dage siden

coboboblog

GRØNT ER GODT
Gruppeudstillinger, der samles i et tema eller en overordnet idé er som regel de mest vellykkede. Således også i GREEN PORTAL i galleri kbh kunst, hvor Marie J. Engelsvold, Stine Leth og Mia Willaume er gået sammen om at skabe en helt grøn udstilling.
Fælles for alle tre kunstnere er, at de arbejder processuelt og abstrakt. De blander medier og materialer i deres værker for at opnå og afsøge materialets muligheder, med en legende og humoristisk tilgang.
Normalt bruger de mange farver, men her har de taget udfordringen op, og udelukkende arbejdet med farven grøn som hovedperson og linje gennem udstillingen.

Rejsen gennem ”The green portal” har for alle 3 kunstnere skabt nye måder at arbejde på. I udfordringen med kun at arbejde med farven grøn skaber det en ramme for en dybere udforskning af en enkelt farve. Hvad gør lige præcis denne farve ved os? Hvad sker der i processen? Hvor går grænsen for, hvad der kan kaldes grøn?
Arbejdet har også medvirket til en livlig dialog mellem kunstnerne gennem hele arbejdsprocessen.

I galleriet ses vidt forskellige grønne værker indenfor maleri, fotografi, collage, strik/tekstil, video, mixed media og skulptur/installation.

Og det strømmer dig i møde så snart du træder ind – de herlige grønne nuancer, beroligende, appellerende, æstetiske…

Fra loftet og på vægge og podier vises strikkunstneren Stine Leths forbløffende arbejder, som du absolut må hen at røre ved og nærstudere.

Mia Willaumes nye papircollager vrimler med detaljer, og de af dem, der er akvarieindrammede får skygger og lag flot frem. Også flere af hendes kendte abstrakte malerier kan nydes.

Marie J. Engelsvolds helt særlige skulpturelle univers er måske lidt krævende og meget anderledes at gå til end så megen anden kunst. Jeg finder hendes skulpturer spændende og fotografierne fra skoven, hvor skulpturerne optræder som mennesker er provokerende og også lidt skræmmende.

Flot og vellykket udstilling som du kan nå at se frem til 12/10.
... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Meget flot og inspirerende udstilling med værker der klæder og supplerer hinanden

Tak for de flotte ord 💚💚💚💚💚💚💚

Original

Tak coboboblog 🥦🙏🏻🌟

6 dage siden

coboboblog

Kunstneren Mia Willaume - collage i mixed media ... Se mereSe mindre

Kunstneren Mia Willaume - collage i mixed media

1 uge siden

coboboblog

KUNST FOR ALLE er ikke en højprofileret international kunstmesse hvor danske og udenlandske gallerier viser det ypperste indenfor samtidskunsten.
Det er en messe for alle! Både kunstnerne selv og gallerier huserer i standene.
Derfor er det klart at niveauet rent kunstnerisk er svingende på messen - den alsidige tilgang indebærer naturnødvendigt at der er forskellige grader af kvalitet. Sådan må det være - og for mig er det alt rigeligt.
Jeg finder hvert år interessante kunstnere og masser af værker, jeg gerne ville eje.
Og kvaliteten i år er høj - gode kunstnere, professionelle gallerier - der er nok at komme efter på en dejlig søndag eftermiddag.
Sidste dag i dag til kl. 17.
... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Frederik Stadager Larsen

1 uge siden

coboboblog

I de sidste par dage har du kunnet se videoer her på bloggen med en gallerist og en arrangør på KUNST FOR ALLE messen i København. Nu er det tid til at hilse på én af kunstnerne: En helt ung fyr - ELIAS BRUUS - der som 24 årig lever af sin kunst! Han er nok messens yngste deltager - og han gør det godt i genren popart/popsurrealisme.
Skru godt op for lyden - messen larmer og Elias taler lidt lavt. Iøvrigt er det første gang jeg taler med ham om hans kunst på denne video.
... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Spændende 👍

👍👍

Tak fordi du kom forbi min udstilling, og Tak for snakken Connie Boe Boss 😃

Super godt Elias 😃👏

1 uge siden

coboboblog

KUNST FOR ALLE i København er godt igang og jeg har haft nok at gøre idag med at få set det meste.
Det gode ved enhver messe er at du kan gå forbi dét, der ikke umiddelbart tænder, og til gengæld fordybe dig i dét, der appelerer. Der er rigtig meget jeg personligt godt kan lide på denne messe og jeg kan selvfølgelig ikke vise det hele.
Så her kommer en håndfuld fotos fra dagen i lokomotivværkstedet. De fleste står på messen som kunstnere, men der er også en del gallerier med og det synes jeg er en god blanding.
Og: Der kommer flere fotos mm fra messen imorgen!
... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️👏🏻

1 uge siden

coboboblog

KUNST FOR ALLE 10 års jubilæum i København - her en lille snak med Charlotte Højgaard Jensen, som har arrangeret 30 messer i alt... ... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Hej, i skal bruge to lydspor , en smartphone med mikrofon , kabel model, og anden smartphone filer, nå nok om teknik fra en med traktorkørekort, I gør det rigtigt godt 👍

Godt initiativ Connie 👏👏

Stort Tillykke kære Charlotte ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️👏🏻 Tak for de fantastiske rammer du skaber for os kunstnere 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻👏🏻

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️🤗👏🏻

30!? :O

+ Vis flere kommentarer

1 uge siden

coboboblog

KUNST FOR ALLE 2019 - great artworks from the fair’s opening today. Stay tuned for tomorrow. So much to see and experience! #kunstforalle2019 #kunstforalle #coboboblog #lokomotivværkstedet @sculptor_michael_behrend @tune.andersen @kbh_kunst @mia_willaume @nielsvalentin @jesperbohnstedt @karenvillia @jette_reinert @gallerioxholm @hanshenrikfischer @kunstforalle @ Lokomotivværkstedet ... Se mereSe mindre

 

Kommenter på Facebook

Der var så meget at se på..... nåede kun en brøkdel på 3 timer og var mæt af lækker kunst👍🏻

Se mere